Monday, February 23, 2009

TNT, where are you?

Vidím vás vo svete motoršportu stále menej a menej často. Viem, že máte povinnosti, iné záujmy etc, možno už aj nové a lepšie záujmy ako stretávať mňa na Mutante, ale nedá mi spraviť niečo takéto. Nejde teraz ani o TM, ale skôr o tím. Ozvite sa do chatu, že vôbec ste, že to tu občas prečítate a že stále akosi cítite, že ste súčasťou tímu. Pretože práve nedostatkom komunikácie sa ten tím rozpadá... Preto vám dávam mesiac, tj asi 28 dní, keď máme ten nešťastný február, aby ste o sebe dali vedieť, prípadne napíšte aj ako to vidíte s Trackmaniou (niektorých som vyše mesiaca online nevidel...). Opovážte sa niekto napísať, že odchádzate, to poriešime individuálne ;).

mike.


--
I see you in the world of motor sports less often week by week. I know you have your obligations, other interests etc., maybe even new and better hobbies than meeting at Mutant, but I can't resist doing something like this. This is not about TM, this is about our team. Please let us know in the chat that you exist, that you read it here from time to time and that you still feel, more or less, to be a part of the team. Because it is this lack of communication that makes the team fall apart... I'm therefore giving you a month, i.e. about 28 days, since we have the unfortunate February, to drop a line – you could tell us how you see your future in Trackmania (I haven't seen some of you on-line for over a month...). Don't dare writing that you're leaving, we should settle any such matters individually. :))

mike.
(translated by Milda, thanks)