Wednesday, February 20, 2008

Wanna Join Us?

Trochu to zmením. Ak sa k nám chcete pridať, napíšte do Commentov tohoto príspevku. Ale píšte nám, ak vás fakt poznáme, najlepšie z Mutanta či z reálu. Nevezmeme nikoho o kom budeme prvýkrát počuť práve tu.

If you want to join TNT, post a comment on this post. Do it only in the case you know us and we know you, from Mutant or real life. We don't want anyone we will hear about here for the first time.

pff, m.

Friday, February 15, 2008

IRC

vymyslel som toto... keď nastane nejaká krízová situácia a bude treba hodiť skupinovú reč...
cez TENTO link sa dostanete na poskytovateľa IRC -IRCnet, následne vyplníte tabuľku podľa následujúceho obrázku dole, keby bol kanál obsadený, tak by sme zvolili iný názov :) (samozrejme namiesto "YOUR NICK" napíšte svoj nick...)So... if there was any important problem which needs a group talk...
Use THIS link to get to IRCnet page and fill in that those infos you can see in the picture. (sure, instead of "YOUR NICK", you type your own nickname ;)). If the channel was busy I would tell you his new name :)

Sunday, February 10, 2008

CW proti Transformers

Máme naplánovaný ďalší ForFunWar. S Pavlikom som sa dohodol na nedeľu 24.2.'o8 okolo 20:00. 5+5 tratí, all vs. all. Bol by som rád keby ste si našli čas, a napíšte mi do commentov alebo na ICQ navrhované trate. Tf dávajú vlastné trate, bude k dispo server od Tf. -m.

CW agst Transformers will be on Sunday 24th Feb 'o8 at cca 20:00. 5+5 tracks, all vs. all. I'd like to see you there, write me in comments or on/at(?) ICQ tracks you'd like to play. Tf have their own tracks, and there will be the server for training by Tf.

-m.