Monday, December 3, 2007

TNT hall of fame

Nickname: bobo
TMNF login: bobinho
First name: Bruno
Age: 38
Sex: M
Location: Reutlingen / Germany
Ocupation: Production Mechanic
Playing Tm since: April 2007
In TNT since: 23.6.2008
Left the team: 6.2.2010
Now in the team: Rabbits
Other interests: Family, football, movies, mountain-biking, jogging, musicNickname: asl
TMNF login: magiala
First name: Axel
Age: 29
Sex: M
Location: Rottenburg / Germany
Ocupation: Production mechanic
Playing Tm since: January 2008
In TNT since: 11.12.2008
Left the team: 6.2.2010
Now in the team: Rabbits
Other interests: my family, friends

Sunday, December 2, 2007

TNT vs. THC*

Písal sa rok 2007, dvadsiata hodina 2. decembrového dňa. Na TMN servri THC* vs. TNT sa zišiel ten správny počet ľudí na úvodný Clan War tímu TNT. Alebo, lepšie povedané, skôr Clan Friendly. Približne o 15 min neskôr, keď sme sa dočkali aj mapotvorcu Olíka sme mohli začať. Boli sme síce v nepomere 7:6, ale ako sme sa dohodli, ide o zábavu, tak načo robiť šachy.

Objavili sme sa v týchto zostavách...
THC*: McCohy, Baffik, Olik, Danda, Kimi, Pain
TNT: Wofka, Majeque, Mike, Korgis, Kozax, Haldir, Wassabi
-čiže sa nám skutočne podarilo zísť sa komplet.

Od začiatku zaujal pozíciu tímového lídra Wofka, myslím že celkovo bol z celého CF najlepší, hneď za ním Maje. Od začiatku duelu sme viedli na body, prehrávali na hlášky (Olik: "Nesnasim kdyz me predjizdeji nehybne predmety jako treba Cohy"). Tak ako zozačiatku prevládali nadávky, ku koncu to bolo hecovanie a uznávanie kvality súpera. Od THC* sa často dostávala do vedenia trojica Baffik, McCohy, Olik, no Baffikovi ku koncu vypovedalo službu 6 valcov, išiel teda iba na šiestich :), a na výkone THC* to nechalo následky.

Konečný stav vyznieva prekvapujúco jednoznačne 99:51, no každá jedna trať bola vyrovnaná, často sa stávalo, že ak skončilo jedno kolo triplom TNT, v tom nasledujúcom nám to THC* vrátili.

Na zhrnutie, odohrali sme dnes jedno úžasné CW v priateľskej atmosfére, za ktoré sa za seba, ako aj za celé TNT chcem poďakovať všetkým chalanom z THC*, máte u mňa rešpekt, síce to bolo prvé CW TNT, druhé moje, ale každopádne jedno z najlepších, ak nie najlepšie, aké som kedy hral alebo budem hrať!! Pre toto sa oplatí sedieť, čumieť na displej a stláčať šípky.
Česť THC*!

PFF!! -m.


well, in English...^^
TNT vs. THC*

It's been the year 2007, 8 PM of the second day of December. At TMN server called THC* vs. TNT we found nice number of players for the first Clan War of TNT. To better explain, it was a Clan Friendly. In 15 minutes global map creator Olik came, so there was no reason to not to begin our battle. We were 7:6, but, as we said we play it for fun, we were playing in this number.

We were playing in these rosters:
THC*: McCohy, Baffik, Olik, Danda, Kimi, Pain
TNT: Wofka, Majeque, Mike, Korgis, Kozax, Haldir, Wassabi
-yup, we (TNT) were complete, I was really glad about.

It was wofka who had taken the position of team leader, I think he was first in total summary and Maje the second one. From the beginning of the battle we were leading on points, but loosing at jokes (can't translate...). Of THC*, we saw sometimes leading a triple of Baffik, McCohy and Olik, but the engine of Baffik became destroyed, so the power of THC* team fade (to black :D).

The final score was surprising for us, 99:51, but every one track was very "balanced" of both sides. It often happened that if one round was won by a triple of TNT, the next one has been won that way by THC*.

To sum up, we have played one GREAT CW in friendly atmosphere, for what I myself, but also in the name of TNT want express big thanks to guys from THC*, you've got my respect. This was the first CW of TNT, second one of mine, but it is will surely be one of the best, if not totally the best one I have ever played and will ever play!! This is why it worth to sit, watch the display and hold the arrows.
Honour to all the THC*!

PFF!! -m.