Tuesday, October 30, 2007

/queue add kozax

V poradí siedmy člen posilnil rady TNT tímu, je z Poľska a hovorí si kozax. Ak je ešte niekto známy kto chce ísť medzi nás, píšte mi napr. do commentov. Zároveň by bolo fajn zorganizovať nejaké CW, čo ty na to Haldir? Necháme vybuchnúť nejaký clan? :D

Majte sa, pff.

Seventh member in TNT. He's from Poland and his nick is kozax. If there's any friend who wants to join us, write us to comments. It would be great to organise some CW, what do you think about, Haldir? We let explose some clan? :D

Have yourselves, pff.

Friday, October 12, 2007

/queue add Majeque

Píšem tu o dosť neskôr, ale lepšie neskoro ako nikdy. Som veľmi rád že sa mi podarilo skontaktovať sa s Majeque, za čo patrí vďaka kozaxovi, ktorý ho nahovoril na trochu inovácie v podobe ICQ ;). Bolo to veľmi ťažké, no napokon aj Maje vstúpil do nášho tímu, takže považujem tím za kompletný. Nevravím, že je plný, ale už mu nič nechýba ;).

Zároveň sme prediskutovali naše tímové farby, s najväčšou pravdepodobnosťou sa z žlto-čiernej zmenia. Konečná podoba farieb nickov ako aj áut je v prejednávaní, budem priebežne informovať.

pff. -mike-

It`s better to write it later than not to write it, so I am writing now. I am really pleased, that i made a contact to Majeque, why I want to thank kozax, who persuaded him to innovate his instant messaging by ICQ ;). It was very difficult, but finally Maje joined our team, so I think it is complete now. I don`t mean it`s full, but there`s anything it is missing ;).

We have also discussed about our team colours, It is sure that our yellow-black will change. The final version of the colours of our nicks and cars is discussed now, I will give all important informations on this blog.

pff. -mike-

Monday, October 8, 2007

/queue add {Wassabi; WOfka; Korgis}

S radosťou oznamujem, že naše rady rozšírili traja blízki hráči TMN, s ktorými sa poznáme už nejaký ten piatok... V sobotu to bol Wassabi, v nedeľu WOfka a dnes aj Korgis. Začína sa črtať družstvo mojich snov, ešte jedného človeka prehovorím a bude to maximálne ideálne. A pls, moc nezakladajte na tom, či ste lepší ako my alebo nie, nám to je jedno :).

play for fun!

-mike-

*****

I am really pleased to announce you that there are three players of TMN that have entered TNT, that we know for such a long time... On Saturday, Wassabi has joined us, on Sunday WOfka and today Korgis. I find TNT the team of my dreams, I just have to persuade one guy and it will be totally ideal. Please, don`t show us if you`re better than TNT or not, we don`t care :).

play for fun!

-mike-

Saturday, October 6, 2007

Team succesfully created.

Aj dnes uzreli svetlo sveta v TMN nové tímy. Okrem iných (nepodstatných) je medzi nimi aj TrenchtownTeam, alebo TNT. Nebudeme mať v názve "drivers", lebo nešoférujeme, ani "racers", lebo sme na štyroch kolesách ešte nepretekali. Z celkom jasného, skromného dôvodu teda vznikol názov, trošku výbušný, trošku odkukaný od TNTcrew [www.tntcrew.net] - dúfam, že tým že som sem dal link sa na mňa nebudú hnevať...:). Pod názvom TNT do hry vstupujú dvaja hráči TMN - Mike a Haldir.

V prípade záujmu o vstup do clanu píšte správy do commentov, budem sa snažiť sa čím skôr skontaktovať. Pri naberaní členov do TNT nám ide hlavne o obstojné vzťahy, ani nie tak o výkon na TMN. O vzatí člena do TNT rozhodujú Mike a Haldir a to systémom, že Mikeov hlas má 60%tnú hodnotu, Haldirov hlas 40%tnú hodnotu. Na prijatie do tímu je potrebná 65%tná väčšina hlasujúcich za :).

O zmenách v tíme budeme informovať na blogu, TMN berieme for fun, takže neplánujem robiť web-stránku, aj tak by to bolo len vo FTP, len by sa mi za to vysmiali :).

P.S. k prvému odstavcu: Ja už šoférujem, a obaja sme už jazdili na motokárach, napísal som to tam preto, aby to lepšie vyznelo.......:)

-mike-

Today, like everyday, we`ve created many new teams in TMN. Unless the others (unimportants) is there the Trenchtownteam, or TNT. We won`t have neither "drivers" in the name, cause we`re not driving, nor "racers", cause we didn`t race on 4 wheels yet. So we have created the name a little explosive, a little copied from TNTcrew [www.tntcrew.net] - I just know (this english translation is different from the slovak "original") boys from TNTcrew are not angry at me, that`s marketing...:D. So under the name of TNT there are two players of TMN - Mike and Haldir.

In the case of interest, post some message to comments, I`ll make efforts to contact you as soon as possible. While recruiting, we look at good relationships between team members, we don`t care the skill in playing TMN. (this isn`t also much identical to the slovak text) We all (members of TNT) will vote before accept somebody new to the team. There will be no clan leader who`ll be the only lord in the team.

By the time, if something happens, I will write it right here, we take TMN as fun, so I won`t make any web site, I think we don`t need to be so presented...

P.S. to first article: I am already driving, many members too, we`ve just raced on karts, but it sounds better like it was written there :)

-mike-